Passend Onderwijs

De komende tijd verandert er veel in het onderwijs. Maar hoe moet je hier als school mee omgaan? In deze reeks video’s wordt duidelijk welke ondersteuning door NECSO geboden kan worden aan scholen. Het kind staat hierbij centraal en vertelt wat de hulp voor hem betekent heeft. Dankzij de hulp van de therapeut kan het kind gewoon meedoen in het reguliere onderwijs.

Over deze video

Meer video’s voor NECSO

Naast bovenstaande totaalvideo maakten we voor elke discipline onderstaande video’s. Elke video laat de toegevoegde waarde zien van de werkzaamheden van NECSO, voor de school en voor het kind.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is leuk en elk kind moet kunnen meedoen met de gymles! Voor leerlingen die minder goed kunnen meekomen is er de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bijkomend voordeel: Het camerateam van Ervaren is op de draaidag ook aan voldoende beweging gekomen!

Logopedie

 

ergotherapie

 

verpleegkunde

 

fysiotherapie

 

vergelijkbare video’s