Windesheim Cultuureducatie

Het basisonderwijs is in een nieuw tijdperk aanbeland. De 21e-eeuwse samenleving confronteert het opgroeiende kind, ouders en leerkrachten met nieuwe vragen waarop bestaande lesplannen niet altijd het juiste antwoord geven. Ervaren bracht het symposium rond dit onderwerp in beeld met een pakkende impressie.

Over deze video

Impressievideo cultuureducatie 2015

Ook in 2015 waren we aanwezig bij de voorloper van het bovenstaande congres en ook daarvan maakten we een impressievideo.

vergelijkbare video’s